Bài học số 6 – tháng 6/2020: Khả năng cư xử xã hội|Tin tức|Amitie Cheer Club in Viet Nam|trung tâm dạy nhảy cổ động cho trẻ em
Amitie Sports Club (Soccer)

Bài học số 6 – tháng 6/2020: Khả năng cư xử xã hội|Tin tức|Amitie Cheer Club in Viet Nam|trung tâm dạy nhảy cổ động cho trẻ em

NEWS

Tin tức

Bài học số 6 – tháng 6/2020: Khả năng cư xử xã hội

15.06.2020 Blog

Chủ đề của tháng này là ” Khả năng ứng
xử xã hội ”
Khả năng ứng xử xã hội là năng lực tuân thủ quy tắc của xã hội.
Chẳng hạn như là bạn không thể chào hỏi, không thể tuân thủ thời gian, không thể dọn dẹp những gì mình đã sử dụng… Thì những người như vậy sẽ không thể làm việc ở công ty.
Để có thể làm việc ở công ty thì chúng ta phải có khả năng tuân thủ những quy định của công ty và hợp tác với những người xung quanh.
Ở Amitie với mong muốn có thể giúp trẻ có được năng lực đó thông qua Cheer dance.
Ví dụ như trước khi vào luyện tập sẽ phải chào to, tươi sáng với thầy giáo, tự mình dọn dẹp những vật dụng đã sử dụng trong lúc luyện tập và những điều đó sẽ được thực hiện triệt để.
Bằng các này, Amitie sẽ giúp cho trẻ phát triển năng lực ứng xử xã hội để trẻ có thể trở thành nhân tài trong xã hội.

Lên Đầu Trang