Amitie Sports Club (Soccer)

Tin tức|Amitie Cheer Club in Viet Nam|trung tâm dạy nhảy cổ động cho trẻ em

NEWS

Tin tức

Lời hứa thứ 6: “Nghiêm túc” – tháng 6/2020

23.06.2020 Blog

Trong tháng này, các bé đang được luyện tập mỗi ngày với lời hứa “Nghiêm túc” để có thể trang bị cho bản thân ” Khả năng ứng xử xã hội” cần thiết để làm việc trong xã hội toàn cầu hoá.

Chào hỏi to, rõ với thầy cô.
Khi nói chuyện với thầy cô thì phải lắng nghe và nhìn vào mắt của giáo viên.
Tự mình dọn dẹp dụng cụ sau khi kết thúc buổi học.
Giáo viên sẽ hướng dẫn để trẻ có thể tự giác làm việc đó.

Trước và sau buổi học thì giáo viên sẽ hỏi các bé “Mục tiêu của tháng này là gì ? ”
Nếu như trẻ không tuân thủ lời hứa thì giáo viên sẽ truyền đạt rõ ràng tầm quan trọng của việc “Tuân thủ các quy tắc xã hội”.
Nếu như trẻ có thể giữ lời hứa và hành động thực tế thì giáo viên sẽ khen ngợi trẻ.
Khi làm như vậy, việc đó sẽ trở thành thói quen cho trẻ trong việc “Tuân thủ các quy tắc xã hội’.

Trong thực tế, khi vừa nhập học, thì trẻ sẽ ngại ngùng, không thể giao tiếp chào hỏi với giáo viên, với ba mẹ và ba mẹ của những bạn khác.
Trong tương lai, Amitie mong rằng sẽ có nhiều trẻ em học được “Khả năng ứng xử xã hội’ và Amitie sẽ cố gắng tạo ra nguồn nhân lực có thể đóng vai trò tích cực cho xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Trong tháng này, các bé đang được luyện tập mỗi ngày với lời hứa “Nghiêm túc” để có thể trang bị cho bản thân ” ...
More

Bài học số 6 – tháng 6/2020: Khả năng cư xử xã hội

15.06.2020 Blog

Chủ đề của tháng này là ” Khả năng ứng
xử xã hội ”
Khả năng ứng xử xã hội là năng lực tuân thủ quy tắc của xã hội.
Chẳng hạn như là bạn không thể chào hỏi, không thể tuân thủ thời gian, không thể dọn dẹp những gì mình đã sử dụng… Thì những người như vậy sẽ không thể làm việc ở công ty.
Để có thể làm việc ở công ty thì chúng ta phải có khả năng tuân thủ những quy định của công ty và hợp tác với những người xung quanh.
Ở Amitie với mong muốn có thể giúp trẻ có được năng lực đó thông qua Cheer dance.
Ví dụ như trước khi vào luyện tập sẽ phải chào to, tươi sáng với thầy giáo, tự mình dọn dẹp những vật dụng đã sử dụng trong lúc luyện tập và những điều đó sẽ được thực hiện triệt để.
Bằng các này, Amitie sẽ giúp cho trẻ phát triển năng lực ứng xử xã hội để trẻ có thể trở thành nhân tài trong xã hội.

Chủ đề của tháng này là ” Khả năng ứngxử xã hội ”Khả năng ứng xử xã hội là năng lực tuân thủ quy tắc của xã hội.Chẳng ...
More

Recent Post

Categories

Blog

Archives

10/2020

Lên Đầu Trang